Metode

Psykolog Dina Charleman

Specularmetoden

Specularmetoden, der er udviklet af psykologerne i Specularer en tilgang jeg ofte anvender, da jeg har erfaret at denne arbejdsform er helhedsorienteret, helende og dybtgående. Der er fokus på dels at fremme kontakten til indre ressourcer og dels fokus på at bearbejde problemstillinger og hele traumer. Metoden bygger på et grundsyn om, at vi som mennesker rummer en kerne. Kernen udgør vores indre kvaliteter og livskraft. Det er det dybeste, mest oprindelige og sande udtryk for, hvem vi er. Kontakt med kernen kan give en oplevelse af at ”hvile i sig selv”, at være centreret og i balance. Dvs., når vi fornemmer kernen, er vi i bedst kontakt med os selv og andre og bedre i stand til at handle udfra egne værdier.


Livserfaringer der har en traumatisk, forstyrrende  eller hæmmende karakter kan bevirke, at vi udvikler masken. Maske tilstanden er et udtryk for indre forstyrrelser, der bringer os vi af vores centrering. Herved bliver vi mere forstyrret af andre menneskers vuderinger, meninger og domme. I masken er tanker og følelser forvrængede, og vi er styret af gamle uhensigtsmæssige mønstre, f.eks. af en tendens til selvkritik, der er forbundet med et lavt selvværd. Kropsligt er maske tilstanden typisk karakteriseret af en indre uro og anspændthed eller af opgivelse og magtesløshed.


Oplevelsesorienteret psykoterapi baseret på gestaltterapi og Carls Rogers klientcentrede forståelse

Denne tilgang indebærer, at jeg har fokus på og anerkender klientens indre oplevelser her og nu. Desuden vil klienten blive støttet i at få kontakt til og udtrykke opgivede eller undertrykte sider af selvet eller hjælp til at udvide sit handlerepertoire. I denne forbindelse kan der ske en følelsesmæssig forløsning.


Kropspsykoterapi, f.eks. SE-metoden (chok-traumebehandling)

Den kropsorienterede  tilgang indebærer, at jeg er særlig opmærksomhed på kropslige processer. Og at jeg er opmærksom på at fremme kontakten til indre ressourcer. F.eks. at fremme en oplevelse af grounding, centrering og en fornemmelsen af egne grænser. Åndedrættet kan have funktion som et anker, der kan give en indre ro, et nærvær og en fordybelse i nuet.


Nyere udviklingsteori

En neuroaffektiv og psykodynamisk forståelse og praksis: Jeg vægter ikke blot her og nu oplevelser, men vælger i nogle situationer at inddrage den personlige udviklingshistorie. Desuden mener jeg, at vi mennesker rummer nogle indre modsætninger i selvet, f.eks. en polaritet mellem en indre kritiker og et indre barn.


Eksistentiel psykoterapi:

Jeg mener, i lighed med den eksistentielle tilgang, at vi er underlagt fire eksistentielle grundvilkår: døden, friheden, aleneheden og meningsløsheden. Desuden mener jeg, at vi mennesker som udgangspunkt har en frihed til at skabe vores eget liv - i overensstemmelse med vores værdier. Vi har en mulighed for at finde en mening med det der sker, og forholde os til livets modgang på en måde, der opretholder eller fremmer vores livsmod og livsmening. Aleneheden kan blive brudt gennem kontakten til andre, når vi rækker ud, viser tillid og åbner os for hinanden. Det er ligeledes min erfaring, at når en evt. angst for døden bliver konfronteret og bearbejdet er det muligt at opnå et mere rigt og fuldbyrdet liv. Det kan fremstå mere klart, hvad der er vigtigt livet, og at det ikke er hensigtsmæssigt at blive ved med at vente på at livet kan begynde.


En relationel forståelse

I terapien vil det ofte være hensigtsmæssigt og meningsfuldt at arbejde med dit forhold til andre mennesker. De mellemmenneskelige relationer vil blive forstået i sammenhæng med de indre processer i dig selv.


Kognitiv adfærdsterapi

Delmetoder i denne tilgang vil blive anvendt efter behov. F.eks. ved en omstrukturering af negative tankemønstre eller en hjælp til at slippe taget i negative tanker. Der vil være fokus på, at ”vi ikke altid skal tro på vores tanker”, og at ”det kan være væsentligt at skelne mellem tanker der gavner os, fordi de er empatiske, støttende og realistiske - og tanker der nedbryder os”.


Mindfulness og ACT

I lighed med mindfulness og ACT traditionen anvender jeg øvelser der, i kraft af et øget bevidst nærvær og en ikke dømmende holding, fremmer en fordybelse i kontakten med dig selv. Desuden kan vi vælge at have fokus på, hvordan du kan handle på en måde, der er i overensstemmelse med dine behov og værdier. Hvis tilgangen skal have en dybtgående psykoterapeutisk effekt, kan det være nødvendigt at inddrage en bearbejdning af psykologiske problemområder.

  

Hypnose og visualisering

Denne delmetode giver mulighed for at arbejde på et dybere niveau.


Generelt

Jeg vil have fokus på dine ressourcer og udviklingsmuligheder, men jeg vil også lægge vægt på, at der sker en bearbejdning af problemstillingerne.

Endvidere kan arbejde med drømme, musik og tegne-malearbejde indgå som en delmetode. 

I forbindelse med terapiens afslutning vil jeg anbefale, at vi evaluerer forløbet sammen, og vi taler om hvordan du kommer videre med dine mål. Desuden kan et afsluttende tema være, hvorledes du kan støtte dig selv i at vedligeholde en positiv forandring.   


 

Dina Charleman, aut. psykolog og specialist i psykoterapi © 2016 •

Psykologerne ved Amager Strand, Krimsvej 11F mf, 2300 København S